• Bạn có sản phẩm & Dịch vụ tốt NHƯNG...

  Doanh thu sụt giảm

  Đầu tư cho marketing chưa hiệu quả dẫn dến doanh số sụt giảm

  Chỉ chạy quảng cáo

  Phụ thuộc quá nhiều quảng cáo facebook , google ads

  Không có chiến lược

  Không có định hướng marketing dài hạn và cụ thể

  Branding bằng 0

  Thương hiệu trên thị trường chưa có , doanh thu thấp

 • Vì sao cần một chiến lược marketing tổng thể ?

  Tối ưu hóa chi phí

  Định vị thương hiệu

  Nâng cao năng lực kinh cạnh tranh

  Đo lường chính xác

 • iMedia Agency sẽ giúp bạn ...

  Bước 1. Tư vấn chiến lược Marketing

  Bước 2. Tìm kiếm Khách hàng tiềm năng

  Bước 3. Định vị thương hiệu

  Bước 4. Xây dựng nguồn Data

  Bước 5. Bắt kịp xu hướng kênh Digital

 • Thành Viên Imedia Agency

  Khách Hàng Tiêu Biểu

  iMedia Agency đã giúp 600+ thương hiệu đạt mục tiêu phát triển mong đợi
  và khiến hành trăm doanh nghiệp khác thuộc đa lĩnh vực hài lòng về kết quả thành công có được