iMedia Agency

LỜI MỞ ĐẦU

iMedia Agency – Giải pháp toàn diện cho doanh nghiệp, từ tư vấn chiến lược thương hiệu đến giải pháp truyền thông thương hiệu. Chúng tôi giúp doanh nghiệp nâng cao sức cạnh tranh với đối thủ dựa trên chiến lược dài hạn của iMedia Agency và xây dựng giá trị thương hiệu bền vững.

250+
Khách hàng hợp tác
3+
Số năm kinh nghiệm
30+
Nhân sự
2+
Chi nhánh văn phòng
SỨ MỆNH

Sứ mệnh với doanh nghiệp: iMedia mang sứ mệnh giúp doanh nghiệp tiến tới thị trường một cách hiệu quả, tạo dựng hình ảnh thương hiệu rõ nét và tối ưu kinh doanh thông qua các chiến thuật truyền thông tích hợp, các sự kiện quảng bá và các sản phẩm sáng tạo giàu tính thẩm mỹ..

Sứ mệnh với nhân sự: iMedia hướng tới tạo ra môi trường giúp thành viên phát triển tối đa năng lực bản thân, phát triển nghề nghiệp và sự nghiệp.

Đội ngũ nhân sự IMEDIA

Lê Gia Tú

Creative Design
iMedia Agency

Bùi Thị Mai Hương

Creative Design
iMedia Agency

Lê Khánh Huyền

Creative Design
iMedia Agency

Nguyễn Văn Đông

Website Developer
iMedia Agency

Mai Thị Minh Duyên

Account Executive
iMedia Agency

Lê Hoàng Ngân

Account Executive
iMedia Agency

Nguyễn Hồng Vui

Account Executive
iMedia Agency

Bùi Thành Vinh

Website Developer
iMedia Agency

Nguyễn Văn Khảnh

Website Developer
iMedia Agency

Lê Anh Huy

Creative Design
iMedia Agency

Phạm Huyền Trang

Account Executive
iMedia Agency

Nguyễn Hồng Ngọc

Account Executive
iMedia Agency

Lê Công Hậu

Creative Design
iMedia Agency

Nguyễn Văn Khá

Creative Design
iMedia Agency

Phạm Minh Công

Marketing Manager
iMedia Agency

Vũ Trường Thi

Chuyên gia tư vấn sáng tạo , Founder and CEO
iMedia Agency