iMedia Agency

LỜI MỞ ĐẦU

iMedia – dịch vụ marketing Agency là công ty thành viên trực thuộc iColor Branding – Tổ hợp các công ty hoạt động trong lĩnh vực phát triển thương hiệu doanh nghiệp. Hiện nay iMedia được biết đến tại Việt Nam là một trong những Agancy hoạt động trong lĩnh vực Digital Marketing. Ngoài ra chúng tôi còn tự hào khi có những nhân sự trẻ đam mê và nghiêm túc với lĩnh vực Digital Marketing.

250+
Khách hàng hợp tác
3+
Số năm kinh nghiệm
30+
Nhân sự
2+
Chi nhánh văn phòng
SỨ MỆNH

Sứ mệnh với doanh nghiệp: iMedia mang sứ mệnh giúp doanh nghiệp tiến tới thị trường một cách hiệu quả, tạo dựng hình ảnh thương hiệu rõ nét và tối ưu kinh doanh thông qua các chiến thuật truyền thông tích hợp, các sự kiện quảng bá và các sản phẩm sáng tạo giàu tính thẩm mỹ..

Sứ mệnh với nhân sự: iMedia hướng tới tạo ra môi trường giúp thành viên phát triển tối đa năng lực bản thân, phát triển nghề nghiệp và sự nghiệp.

Đội ngũ nhân sự IMEDIA

Lê Gia Tú

Creative Design
iMedia Agency

Bùi Thị Mai Hương

Creative Design
iMedia Agency

Lê Khánh Huyền

Creative Design
iMedia Agency

Nguyễn Văn Đông

Website Developer
iMedia Agency

Mai Thị Minh Duyên

Account Executive
iMedia Agency

Lê Hoàng Ngân

Account Executive
iMedia Agency

Nguyễn Hồng Vui

Account Executive
iMedia Agency

Bùi Thành Vinh

Website Developer
iMedia Agency

Nguyễn Văn Khảnh

Website Developer
iMedia Agency

Lê Anh Huy

Creative Design
iMedia Agency

Phạm Huyền Trang

Account Executive
iMedia Agency

Nguyễn Hồng Ngọc

Account Executive
iMedia Agency

Lê Công Hậu

Creative Design
iMedia Agency

Nguyễn Văn Khá

Creative Design
iMedia Agency

Phạm Minh Công

Marketing Manager
iMedia Agency

Vũ Trường Thi

Chuyên gia tư vấn sáng tạo , Founder and CEO
iMedia Agency

MỘT SỐ DỰ ÁN TIÊU BIỂU CỦA IMEDIA

Website JoiLy Coffee

Một web mới đã vượt qua nhiều khó khăn để vượt xa mục tiêu
Từ khóa : 90% TOP 1 – 3 
Traffic: >55.000/tháng

Gọi tư vấn miễn phí:
0963 616 283